ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ : കരോലിൻ ഗാർസിയയും റിച്ചാർഡ് ഗാസ്‌ക്‌വെറ്റും വിജയങ്ങളുമായി പ്രതീക്ഷകൾ നിലനിർത്തി

1983-ൽ യാനിക്ക് നോഹയുടെ വിജയത്തിന് ശേഷം ഒരു ഹോംഗോൺ ചാമ്പ്യനുവേണ്ടിയുള്ള രാജ്യത്തിൻ്റെ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമ