ഫ്രെഡി ചുഴലിക്കാറ്റ്; മലാവിയിലും മൊസാംബിക്കിലും ഉണ്ടായ ജീവഹാനിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി

ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മാസം മഡഗാസ്‌കർ, റീയൂണിയൻ ദ്വീപുകളെയും ഇത് തകർത്തതായി മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു