ഐസിസി വനിതാ ഏകദിന റാങ്കിംഗ്: സ്മൃതി മന്ദാന രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തി നാലാം സ്ഥാനത്തെത്തി

ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ നാറ്റ് സ്കൈവർ ബ്രണ്ട്, ശ്രീലങ്കയുടെ ചമാരി അത്തപത്തു, ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ ബെത്ത് മൂണി എന്നിവർ ബാറ്റിംഗ് ചാർട്ടിൽ

ഇന്ത്യ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ നാലാമത്തെ സൈനികശക്തി; ഗ്ലോബൽ ഫയർപവർ റിപ്പോർട്ട്

ആഗോള പ്രതിരോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ട്രാക്കുചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാ വെബ്‌സൈറ്റായ ഗ്ലോബൽ ഫയർപവറിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പട്ടികയിൽ