മൂന്നോ നാലോ പന്തുകൾ മാത്രം കളിക്കുന്നു ;ചെന്നൈ ധോണിയെ നിലനിര്‍ത്തരുത്: ഇര്‍ഫാന്‍ പത്താന്‍

എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തില്‍ ഒരു നീണ്ടകാലത്തെ ആസൂത്രണത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കില്‍ ചെന്നൈ അദ്ദേഹത്തെ