ഗതാഗത നിയമലംഘനം ആരോപിച്ച് വിദേശ പൗരനില്‍ നിന്ന് 5000 രൂപ വാങ്ങിയ പൊലീസുകാരന് സസ്‍പെന്‍ഷന്‍

ന്യൂഡല്‍ഹി: ഗതാഗത നിയമലംഘനം ആരോപിച്ച് വിദേശ പൗരനില്‍ നിന്ന് 5000 രൂപ വാങ്ങിയ പൊലീസുകാരന് സസ്‍പെന്‍ഷന്‍. രസീത് നല്‍കാതെ പണം