ഫൊക്കാന ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച മന്ത്രിക്കുള്ള പുരസ്‌കാരം പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസിന്

മന്ത്രി എന്ന നിലയില്‍ മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഏറെ സുത്യാര്‍ഹവും അഭിനന്ദനാര്‍ഹവുമാണെന്ന് സംഘാടകര്‍ നിരീക്ഷിച്ചു.