വിവാഹ ശേഷം വരന്റെ വീട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രക്കിടെ ഒളിച്ചോടി വധു; വഴിയിലിറക്കി കടന്നു കളഞ്ഞ് കാമുകൻ

വിവാഹ ചടങ്ങുകളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കി വരന്റെ വീട്ടിലേക്കുള്ള യാത്ര മദ്ധ്യേ കാർ നിർത്തിച്ച വധു കാമുകനൊപ്പം ബൈക്കിൽ കയറിപ്പോകുകയായിരുന്നു.