വെള്ളപ്പൊക്കവും ഭക്ഷ്യവിലക്കയറ്റവും രൂക്ഷം; ഇന്ത്യയുമായുള്ള വ്യാപാരം പുനരാരംഭിക്കാൻ പാകിസ്ഥാൻ

ഇതിനോടകം വെള്ളപ്പൊക്കം 33 ദശലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളെ ബാധിക്കുകയും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഏക്കർ സമ്പന്നമായ കൃഷിയിടങ്ങൾ വെള്ളത്തിനടിയിലാക്കുകയും ചെയ്തു