എഫ്‌ഐഎച്ച് ഹോക്കി 5 ലോകകപ്പ്: ഇന്ത്യൻ പുരുഷ, വനിതാ ടീമുകളെ സിമ്രൻജീത് സിങ്ങും രജനി ഇടിമർപ്പുവും നയിക്കും

ഹോക്കി 5 ലോകകപ്പ് പോലുള്ള അഭിമാനകരമായ ഇവന്റ് കളിക്കുന്നതിലെ വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ച് വേണ്ടത്ര അന്താരാഷ്ട്ര പരിചയവും ധാരണയു