എക്‌സൈസ് മന്ത്രി രാജിവയ്‌ക്കേണ്ടതില്ല; ശബ്ദരേഖയിൽ അന്വേഷണം നടത്തും: എംവി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ

വിഷയത്തിൽ ഇപ്പൊൾ ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തില്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ നടന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരല്ല നയം തീരുമാനിക്കുന്നത്. ബാര്‍ കോഴയുമായി