പാലപ്പിള്ളിയിൽ കാട്ടാന വീണ്ടും കാട്ടാന ശല്യം; തൊഴിലാളിയെ ഓടിച്ചു

പാലപ്പിള്ളിയിൽകാട്ടാന വീണ്ടും തൊഴിലാളിയെ ഓടിച്ചു. രക്ഷപ്പെടുന്നതിനിടയിൽടാപ്പിംഗ് തൊഴിലാളിയായ പ്രസാദിന് വീണ് പരിക്കേറ്റു

കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തില്‍ യുവാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടു

നീലഗിരി: കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തില്‍ യുവാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടു. തമിഴ്‌നാട് നീലഗിരി നാടുകാണി ഓ വാലി എസ്‌റ്റേറ്റിലാണ് സംഭവം. എസ്റ്റേറ്റിലെ വാച്ചറായ നൗഷാദ്