സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ പാകിസ്ഥാൻ: സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തിൽ 10 ശതമാനം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നത് പരിഗണനയിൽ

വ്യവസ്ഥകൾ നടപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ വിമുഖത കാണിക്കുന്നു. ഈ മടിയാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടര മാസമായി ഐഎംഎഫുമായി പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചത്.

മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഗോതബയ രാജപക്‌സെ ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് തിരികെയെത്തി

ദുബായ് സന്ദർശനത്തിനിടെ രാജപക്‌സെ "ഫെയിം പാർക്ക്" എന്ന വിദേശ മൃഗ ഫാം സന്ദർശിച്ചതായി newsfirst.lk ന്യൂസ് പോർട്ടൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.