ദുബായ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് 2024: രണ്ടാം റൗണ്ടിൽ വെകിച്ചിനെതിരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങി സബലെങ്ക

ഈ വർഷത്തെ തൻ്റെ ആദ്യ മൂന്ന് സെറ്റ് ഗെയിമിന് നിർബന്ധിതയായ സബലെങ്ക, കൂടുതൽ സെക്കൻഡ് സെർവുകളും പ്രകോപനവും