ഡൽഹി സർവീസസ് ബിൽ കേന്ദ്രം ലോക്സഭയിൽ പാസാക്കി; പ്രതിപക്ഷം ഇറങ്ങിപ്പോയി

രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് ബ്യൂറോക്രാറ്റുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണെന്ന സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് മറികടക്കാനുള്ള സർക്കാർ ബില്ലിനെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി