ജമ്മു കശ്മീർ കോൺഗ്രസ് വക്താവ് ദീപിക പുഷ്‌കർ നാഥ് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് രാജിവച്ചു

ലാൽ സിംഗിനെ അനുവദിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായി ആരോപിച്ച് ജമ്മു കശ്മീർ കോൺഗ്രസ് വക്താവ് ദീപിക പുഷ്‌കർ നാഥ് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന്