ബോട്ടില്‍ ഒന്നിന് 10 രൂപ; മദ്യത്തിന് ‘പശു സെസ്’ ഏര്‍പ്പെടുത്താൻ ഹിമാചല്‍ സർക്കാർ

ഇതോടൊപ്പം തന്നെ സര്‍ക്കാര്‍ സ്‌കൂളുകളില്‍ പഠിക്കുന്ന 20,000 പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് ഇലക്ട്രിക് സ്‌കൂട്ടര്‍ വാങ്ങുന്നതിന് 25,000 രൂപ സബ്സിഡി നല്‍കും.