രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനും അട്ടിമറിക്കാനും കേന്ദ്രസർക്കാർ കോവിഡ് നാടകം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു: ജയറാം രമേശ്

കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി ഈ കൊവിഡ് നാടകം മുഴുവനും ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനും വഴിതെറ്റിക്കാനുമാണ്.