സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ മോശം കമന്റിടുന്നവര്‍ ഒരുപണിയുമില്ലാതെ ഇരിക്കുന്നവർ: മമ്ത മോഹൻദാസ്

നല്ല കമന്റിടുന്നവര്‍ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാത്തവരാണെന്നും, ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരാണ് മോശം കമന്റിടുന്നതെന്നും, ഹേറ്റ് കമന്റിടാന്‍ എന്തിനാണ്