രാമക്ഷേത്ര പ്രതിഷ്ഠാ ചടങ്ങുകൾ; ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30 വരെ അടച്ചിടാനുള്ള തീരുമാനം മാറ്റിഎയിംസ്

ദേശീയ തലസ്ഥാനത്തെ മറ്റൊരു പ്രധാന ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രമായ സഫ്ദർജംഗ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഒപിഡി രജിസ്ട്രേഷൻ രാവിലെ 8 നും 10