ഒഡീഷ ട്രെയിൻ ദുരന്തം; മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇപ്പോഴും തിരിച്ചറിയപ്പെടാതെ 28 മൃതദേഹങ്ങൾ

കേസ് ഏറ്റെടുത്തതിനാൽ ഉന്നത അധികാരികളുടെ നിർദ്ദേശം ലഭിച്ച ശേഷം മൃതദേഹങ്ങൾ സിബിഐക്ക് കൈമാറുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു

‘ചിക്കൻ’ എന്ന വാക്കിന്റെ മേൽ കെഎഫ്‌സിക്ക് പ്രത്യേക അവകാശം അവകാശപ്പെടാനാകില്ല: ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി

'ചിക്കൻ സിങ്കർ' എന്നതിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ നിരസിച്ചത് ചിക്കൻ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.