ചൈനയ്‌ക്കെതിരെ സിഐഎ പ്രവർത്തനത്തിന് ട്രംപ് ഉത്തരവിട്ടു; റിപ്പോർട്ട്

ട്രംപ് തൻ്റെ കാലാവധിയുടെ ഭൂരിഭാഗവും ബീജിംഗിനെതിരെ വലിയ തോതിലുള്ള വ്യാപാര യുദ്ധം നടത്തി. 2020 ൽ, ദേശീയ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയാണെന്ന്