പുതുപ്പള്ളി: ഇടതു മുണണി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി പരസ്യ സംവാദത്തിന് തെയ്യാറായാല്‍ യു ഡി എഫ് ചാണ്ടി ഉമ്മനെ തന്നെ അയക്കും: വിഡി സതീശൻ

കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വര്‍ഷത്തെ പിണറായി ഭരണവും ഇന്നത്തെ സാഹചര്യവും ചര്‍ച്ചയാക്കാമെന്നും സതീശന്‍ പറഞ്ഞു. കെട്ടിടനികുതി, വെള്ളക്കരം, വൈദ്യുതി