ബിജെപിയിൽ പോകാനും മടിക്കില്ലെന്ന്‌ പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ച നേതാവാണ്‌ കെ സുധാകരൻ: എംവി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ

മന്ത്രിയെ പുറത്താക്കണമെന്നാണ്‌ ഗവർണർ പറയുന്നത്‌. എന്നാൽ, അതിനുള്ള ഭരണഘടനാപരമായ അധികാരം മുഖ്യമന്ത്രിക്കാണ്‌, ഗവർണർക്കല്ല