11 വർഷത്തിനുള്ളിൽ കാനറാ ബാങ്ക് എഴുതിത്തള്ളിയത് കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ 1.29 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ കിട്ടാക്കടം: സീതാറാം യെച്ചൂരി

കോർപ്പറേറ്റ്-സാമുദായിക അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ ഈ കൊള്ളയെ നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാർ സംരക്ഷിക്കുകയാണെന്നും യെച്ചൂരി ആരോപിച്ചു