മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ലവ് ജിഹാദ് തടയാൻ നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നു: ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസ്

ഇന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര പൊലീസ് അക്കാദമിയിൽ നടന്ന പുതിയ ബാച്ചിന്റെ പാസിംഗ് ഔട്ട് പരേഡിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരി