എ ഐ സാങ്കേതിക വിദ്യയാൽ ​ അന്തരിച്ച ​ഗായകരുടെ ശബ്ദം പുനഃസൃഷ്ടിച്ച് റഹ്മാൻ

അതേസമയം എ.ആർ. റഹ്മാന്റെ പ്രിയ​ഗായകൻ കൂടിയായിരുന്ന ഷാഹുൽ ഹമീദ് ചെന്നൈയിലുണ്ടായ കാറപകടത്തിൽ 1997-ലാണ് അന്തരിച്ചത്.