വിനേഷ് ഫോഗട്ടിന്റെയും ബജ്‌റംഗ് പുനിയയുടെയും ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ട്രയൽസ് ഒഴിവാക്കൽ; അനുമതിയുമായി ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി

പംഗലും കൽക്കലും ഇളവ് ചോദ്യം ചെയ്ത് ജൂലൈ 19 ന് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. കൂടാതെ ചതുര് വാർഷിക ഷോപീസ് ഇവന്റിലേക്ക്

സമരത്തിന് തടസ്സമായാൽ ഞങ്ങളുടെ സർക്കാർ ജോലി ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാണ്: ബജ്‌രംഗ് പുനിയ

ഇത് ബഹുമാനത്തിനും അന്തസ്സിനും വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടമാണ്. കിംവദന്തികളെയോ റെയിൽവേയുടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുമെന്നോ ഞങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നില്ല.