ബിഹാറിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിചിത്ര ‘സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ്’ യുപി പോലീസ് കണ്ടെത്തി

എടിഎമ്മിൽ പെട്ടെന്ന് പ്രവേശിക്കാനും എടിഎം ബൂത്തിന്റെ ഗ്ലാസ് ഭിത്തികളിലും ക്യാമറകളിലും മൂടൽമഞ്ഞ് കലർന്ന ദ്രാവകം സ്പ്രേ ചെയ്യാനും