അസ്ഫാഖ് ആലം ദയ അർഹിക്കുന്നില്ല; പോക്സോ കോടതി വധശിക്ഷ വിധിക്കുന്നത് ആദ്യം

പ്രതിക്കെതിരെ 16 വകുപ്പുകളാണ് ചുമത്തിയിരുന്നതെങ്കിലും 13 വകുപ്പുകളിലാണ് ശിക്ഷ നല്‍കിയത്. കൊലപാതകക്കുറ്റത്തിന് 302-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം