കൃത്രിമ ജലപാത നിര്‍മ്മാണത്തിനെതിരായ സമരം കൂടുതല്‍ ശക്തമാക്കുമെന്ന് കെ സുധാകരന്‍

ദേശീയ ജലപാത പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 1963 ല്‍ പരിസ്ഥിതി ആഘാത പഠനം നടത്തിയപ്പോള്‍ കണ്ണൂര്‍,കാസര്‍ഗോഡ് ജില്ലകളെ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു.