കേരളത്തിൽ സ്വയം വിരമിക്കലിന് അപേക്ഷ നല്‍കി കാത്തിരിക്കുന്നത് എണ്ണൂറിലധികം പോലീസുകാര്‍

ഇതോടൊപ്പം തന്നെ, പോലീസ് ഡ്രൈവര്‍മാര്‍ക്ക് 24 മണിക്കൂര്‍ വരെ തുടര്‍ച്ചയായി ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയാണെന്നും ഇവരുടെ ജോലി സമയം 12