മനുഷ്യരാശിയുടെ ഭാവി ചൈന-യുഎസ് ബന്ധത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു : ഷി ജിൻപിംഗ്

ബെയ്ജിംഗുമായുള്ള മത്സരം അമേരിക്കയുടെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങളോ നിലവിൽ ലോകം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളോ പരിഹരിക്കാൻ വാഷിംഗ്ടണിനെ സഹായിക്കില്ലെന്ന് ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ്