അംപയര്‍ അനന്തപത്മനാഭനോട് കയര്‍ത്ത് സഞ്ജു സാംസൺ

പക്ഷെ ഹോപ്പ് പന്ത് കയ്യിലൊതുക്കുന്ന സമയത്ത് കുഷ്യനില്‍ സ്പര്‍ശിച്ചുവെന്ന വാദവമുണ്ട്. ഇല്ലെന്ന് മറുവാദവും. എന്നാല്‍ അതൊന്ന് മറ്റൊരു ആംഗി