ഉത്തേജക മരുന്ന് ഉപയോഗം; കസാഖ് ടെന്നീസ് താരം ഐത്കുലോവിന് താൽക്കാലിക സസ്‌പെൻഷൻ

മാർച്ച് 14 ന് ഐത്കുലോവിന് നിയമലംഘനത്തിന് മുൻകൂർ നോട്ടീസ് അയച്ചതായി ഏജൻസി അറിയിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താൽക്കാലിക സസ്പെൻഷൻ ശനിയാ