കർണാടക മന്ത്രിസഭയിലെ എല്ലാവരും കോടീശ്വരന്മാർ; 9 മന്ത്രിമാർക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ കേസുകൾ; റിപ്പോർട്ട്

കർണാടക ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡികെ ശിവകുമാറാണ് 1,413.80 കോടി രൂപയുടെ മൊത്തം ആസ്തി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ഏറ്റവും സമ്പന്നൻ എന്നും കോൺഗ്രസ്