അനൂപ് മേനോനുമായി വിവാഹം കഴിഞ്ഞെന്ന് വരെ കേട്ടു; വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങളെ പറ്റി ഭാവന

ഓൺലൈൻ വിനോദ മാധ്യമമായ ജാങ്കോ സ്പെയ്സ് എന്ന യുട്യൂബ് ചാനലിനോട് ആയിരുന്നു നടിയുടെ പ്രതികരണം. " അഭ്യൂഹങ്ങൾ കേട്ട്