പാകിസ്ഥാനിൽ 900 അടി ഉയരത്തിൽ കേബിൾ കാറിൽ കുടുങ്ങി കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ എട്ട് പേർ; സൈന്യം രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു

അപകടത്തിൽപ്പെട്ട കേബിൾ കാർ നാട്ടുകാർ സ്വകാര്യമായി ഓടിക്കുകയാണെന്ന് പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു കേബിൾ കാർ അപകടത്തെ