ലോകത്തിലെ ആദ്യ 3D പ്രിന്റഡ് ക്ഷേത്രം തെലങ്കാനയിൽ വരുന്നു

മാർച്ചിൽ, സിംപ്ലിഫോർജ് ക്രിയേഷൻസ് ഹൈദരാബാദിലെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയുമായി ചേർന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് പാലം