തുർക്കി ഭൂകമ്പം: 17കാരിയായ പെൺകുട്ടിയെ 248 മണിക്കൂറിന് ശേഷം അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി

രാജ്യത്ത് വൻ നാശവും ജീവഹാനിയും ഉണ്ടാക്കിയ ഭൂകമ്പത്തിന് 10 ദിവസത്തിന് ശേഷവും രക്ഷാപ്രവർത്തകർ ആളുകളെ പുറത്തെടുക്കുന്നത് തുടരുകയാണ്.