ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ 150 ടെസ്റ്റ് വിക്കറ്റ് നേടുന്ന ഇന്ത്യൻ പേസറായി ജസ്പ്രീത് ബുംറ

ഏഷ്യൻ പേസർമാരിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ്റെ വഖാർ യൂനിസ് മാത്രമാണ് 27 ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയ താരത്തിന് മുന്നിലുള്ളത്.