നവകേരള സദസ്സ്: ഗുരുവായൂരിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു

single-img
3 December 2023

ഗുരുവായൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ നവകേരള സദസ്സ് നടക്കുന്ന ഡിസംബർ നാലിന് ഗതാഗത തിരക്കും യാത്ര ബുദ്ധിമുട്ടും ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി മണ്ഡലത്തിലെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവധി നൽകി ജില്ലാ കലക്ടർ ഉത്തരവിട്ടു.

ഈ ദിവസത്തിന് പകരമായി മറ്റൊരു അവധി ദിവസം പ്രവർത്തി ദിനം ആക്കേണ്ടതും സാധാരണ ദിവസത്തെ പോലെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടി വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അധികൃതർ സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഉത്തരവിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.