കോഴിക്കോട് സാമൂതിരി പി.കെ.എസ്. രാജ അന്തരിച്ചു

കോഴിക്കോട് സാമൂതിരി പി.കെ.എസ്.രാജ(101) അന്തരിച്ചു. വാര്‍ദ്ധക്യസഹജമായ അസുഖത്തെ തുടര്‍ന്ന് ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചയോടെയാണ് അന്ത്യം സംഭവിച്ചത്. കോഴിക്കോട് ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍