വള്ളത്തോള്‍ പുരസ്‌കാരം യൂസഫലി കേച്ചേരിക്ക്

ഇക്കൊല്ലത്തെ വള്ളത്തോള്‍ പുരസ്‌കാരം യൂസഫലി കേച്ചേരിക്ക്. ആര്‍. രാമചന്ദ്രന്‍ നായര്‍ അധ്യക്ഷനായ ജൂറിയാണ് അവാര്‍ഡ് നിര്‍ണയിച്ചത്. 1,11,111 രൂപയും പ്രശസ്തിപത്രവും