പാക് പ്രധാനമന്ത്രി കയറിയ വിമാനം യന്ത്രതകരാറുമൂലം തിരിച്ചിറക്കി

പാകിസ്ഥാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി യൂസഫ്  റാസ ഗിലാനിയും മറ്റു മന്ത്രിമാരും  കയറിയ വിമാനം  പറന്നുയര്‍ന്ന്  നിമിഷങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ യന്ത്രതകരാറ് മൂലം തിരിച്ചിറക്കി.  റാവല്‍പിണ്ടിയില്‍