വർഗീയ സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ യൂ ടൂബില്‍ പാചക പരിപാടി; രഹ്‌ന ഫാത്തിമയ്ക്കെതിരെ പരാതി

സമൂഹത്തിലെ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ലഹളയുണ്ടാക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ മനഃപൂർവം പ്രകോപനം സൃഷ്ടിക്കത്തക്ക വിധം പാചക വിഡിയോ അപ്‍ലോഡ് ചെയ്തു എന്നാണ്