ദേശീയ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണി: 22 യൂട്യൂബ് ചാനലുകള്‍ക്ക് കൂടി നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി കേന്ദ്ര സർക്കാർ

ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരിയില്‍ പുതിയ ഐടി നിയമങ്ങള്‍ നിലവില്‍ വന്നതിന് പിന്നാലെ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ ഇന്ത്യയില്‍ തന്നെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ചാനലുകള്‍ക്ക്