എക്‌സ്പ്രസ് മണി റംസാന്‍ ആനുകൂല്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു

പ്രമുഖ അന്തര്‍ദേശീയ മണി ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ ബ്രാന്‍ഡായ എക്‌സ്പ്രസ് മണി റംസാന്‍ മാസത്തില്‍ ഒമാനില്‍ നിന്നു ഇന്ത്യയിലേക്കു പണമയക്കുന്നതിന് ഒരു ഒമാനി