വളര്‍ത്തു മകളെ പീഡിപ്പിച്ചതായുള്ള ആരോപണങ്ങള്‍ വൂഡി അലന്‍ നിഷേധിച്ചു

തന്‍റെ വളര്‍ത്തു മകളെ താന്‍  കുട്ടിക്കാലത്ത് പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്ന തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങള്‍ സംവിധായകന്‍ വൂഡി അലന്‍ നിഷേധിച്ചു.ആരോപണം തികച്ചും അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന്