ആളുകൾക്കിടയിൽ തിരിച്ചറിയപ്പെടാതെ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ ഹോളിവുഡ് താരം വില്ല്യം ഡെഫോ

1988 ല്‍ ഇറങ്ങിയ ഹോളിവുഡ് ചലച്ചിത്രം ദ ലാസ്റ്റ് ടെംപ്റ്റെഷന്‍ ഓഫ് ദ ക്രൈസ്റ്റില്‍ യേശുവായി അഭിനയിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഡെഫോ.