കേരളത്തില്‍ ബിജെപിക്ക് ഒരു എം എല്‍എയെ അല്ലേ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളു; ചാനല്‍ ചര്‍ച്ചയില്‍ ബിജെപി പ്രതിനിധി

അദ്ദേഹത്തിനോട് പക്ഷെ അവതാരകന്റെ മറുചോദ്യം ആകെ ഒരു എം എല്‍ എയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു, ആ എം എല്‍ എയെ ആണ്